Displaying episodes 1 - 6 of 6 in total

פרק 6: כל האמת על ניתוחי הרמת פנים

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלס...

פרק 5: כל האמת על ניתוחי שדיים לא קוסמטיים

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלס...

פרק 4: כל האמת על ניתוחי בני נוער

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלס...

פרק 3: כל האמת על מכשור רפואי וטיפולים לא פולשניים

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלס...

פרק 2: כל האמת על הזרקות

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלס...

פרק 1: כל האמת על הגדלת שדיים

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלס...

drvinkler.co.il © SHEMMA 2020