Displaying all 6 episodes

פרק 6: כל האמת על ניתוחי הרמת פנים

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בתל-השומר ויו"ר איגוד הפלסטיקאים בישראל בין השנים 2004-2009. כל פרק מתמקד בנושא ספציפי אחר ממגוון הנושאים החמים ביותר בתחום: מהגדלות שדיים וניתוחי הרמת פנים ועד חומרי מילוי ומכשור רפואי, תוך כדי הקפדה על מקצועיות ואמינות, בהתבסס על ניסיונו העשיר של פרופסור אייל וינקלר; אך עם זאת גם בצורה קלה ונגישה כדי שכל מי שמתעניין בתחום, וגם מי שלא יודע שהוא כזה, יוכל להבין, ללמוד ולהתחבר. *** פרק 6: כל האמת על ניתוחי הרמת פנים

פרק 5: כל האמת על ניתוחי שדיים לא קוסמטיים

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בתל-השומר ויו"ר איגוד הפלסטיקאים בישראל בין השנים 2004-2009. כל פרק מתמקד בנושא ספציפי אחר ממגוון הנושאים החמים ביותר בתחום: מהגדלות שדיים וניתוחי הרמת פנים ועד חומרי מילוי ומכשור רפואי, תוך כדי הקפדה על מקצועיות ואמינות, בהתבסס על ניסיונו העשיר של פרופסור אייל וינקלר; אך עם זאת גם בצורה קלה ונגישה כדי שכל מי שמתעניין בתחום, וגם מי שלא יודע שהוא כזה, יוכל להבין, ללמוד ולהתחבר. *** פרק 5: כל האמת על ניתוחי שדיים לא קוסמטיים

פרק 4: כל האמת על ניתוחי בני נוער

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בתל-השומר ויו"ר איגוד הפלסטיקאים בישראל בין השנים 2004-2009. כל פרק מתמקד בנושא ספציפי אחר ממגוון הנושאים החמים ביותר בתחום: מהגדלות שדיים וניתוחי הרמת פנים ועד חומרי מילוי ומכשור רפואי, תוך כדי הקפדה על מקצועיות ואמינות, בהתבסס על ניסיונו העשיר של פרופסור אייל וינקלר; אך עם זאת גם בצורה קלה ונגישה כדי שכל מי שמתעניין בתחום, וגם מי שלא יודע שהוא כזה, יוכל להבין, ללמוד ולהתחבר. *** פרק 4: כל האמת על ניתוחי בני נוער

פרק 3: כל האמת על מכשור רפואי וטיפולים לא פולשניים

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בתל-השומר ויו"ר איגוד הפלסטיקאים בישראל בין השנים 2004-2009. כל פרק מתמקד בנושא ספציפי אחר ממגוון הנושאים החמים ביותר בתחום: מהגדלות שדיים וניתוחי הרמת פנים ועד חומרי מילוי ומכשור רפואי, תוך כדי הקפדה על מקצועיות ואמינות, בהתבסס על ניסיונו העשיר של פרופסור אייל וינקלר; אך עם זאת גם בצורה קלה ונגישה כדי שכל מי שמתעניין בתחום, וגם מי שלא יודע שהוא כזה, יוכל להבין, ללמוד ולהתחבר. *** פרק 3: כל האמת על מכשור רפואי וטיפולים לא פולשניים

פרק 2: כל האמת על הזרקות

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בתל-השומר ויו"ר איגוד הפלסטיקאים בישראל בין השנים 2004-2009. כל פרק מתמקד בנושא ספציפי אחר ממגוון הנושאים החמים ביותר בתחום: מהגדלות שדיים וניתוחי הרמת פנים ועד חומרי מילוי ומכשור רפואי, תוך כדי הקפדה על מקצועיות ואמינות, בהתבסס על ניסיונו העשיר של פרופסור אייל וינקלר; אך עם זאת גם בצורה קלה ונגישה כדי שכל מי שמתעניין בתחום, וגם מי שלא יודע שהוא כזה, יוכל להבין, ללמוד ולהתחבר. *** פרק 2: כל האמת על הזרקות

פרק 1: כל האמת על הגדלת שדיים

בפודקאסט תשמעו את כל האמת על עולם הכירורגיה הפלסטית והאסתטית מנקודת מבטו של אחד המנתחים הבכירים והמפורסמים בישראל, פרופסור אייל וינקלר, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בתל-השומר ויו"ר איגוד הפלסטיקאים בישראל בין השנים 2004-2009. כל פרק מתמקד בנושא ספציפי אחר ממגוון הנושאים החמים ביותר בתחום: מהגדלות שדיים וניתוחי הרמת פנים ועד חומרי מילוי ומכשור רפואי, תוך כדי הקפדה על מקצועיות ואמינות, בהתבסס על ניסיונו העשיר של פרופסור אייל וינקלר; אך עם זאת גם בצורה קלה ונגישה כדי שכל מי שמתעניין בתחום, וגם מי שלא יודע שהוא כזה, יוכל להבין, ללמוד ולהתחבר. *** פרק 1: כל האמת על הגדלת שדיים

drvinkler.co.il © SHEMMA 2020